Jak wykorzystuje się marketing sensoryczny w sklepach internetowych?

[:pl]

MARKETING SENSORYCZNY nie jest domeną wyłącznie sklepów stacjonarnych, różne jego formy zauważyć możemy także w internecie. Jedną z nich jest muzyka włączana automatycznie po wejściu na stronę. Rozwiązanie to, niegdyś szalenie popularne, dziś jest coraz rzadziej spotykane – jak mówi Patrycja Ogrodnik w wywiadzie dla PayU – ze względu na, jak się okazało, swój irytujący charakter.

Innym, zdecydowanie skuteczniejszym elementem MARKETINGU ZMYSŁÓW jest wykorzystanie odpowiednich barw, korespondujących z charakterem strony oraz efektem, jaki chcemy uzyskać. Wpływają one bowiem na nasze uczucia i emocje.

 • Żółty – to barwa radości, idealna do sklepów z artykułami dziecięcymi lub związanych z turystyką.
 • Jasnoniebieski – to kolor odpowiedni dla tradycjonalistów, zainteresowanych zakupem ubrań.
 • Pomarańczowy i czerwony – to barwy odpowiednie dla osób o spontanicznym usposobieniu, chętnych do korzystania z promocji.
 • Zielony – to kolor przywodzący na myśl naturę i bezpieczeństwo, odpowiedni dla firm, które chcą budzić zaufanie lub związanych z produktami ekologicznymi.
 • Granatowy – to kolor odpowiedni dla osób ceniących sobie uczciwość i stabilność, które oszczędnie gospodarują budżetem.
 • Czarny – to barwa elegancji i siły, idealna dla stron z dobrami luksusowymi.

MARKETING SENSORYCZNY jest najskuteczniejszy, jeśli oddziałuje w pozytywny sposób na wiele zmysłów Klienta. Jak pokazują badania Walnut Unlimited, 78% ankietowanych jest skorych zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym, zamiast przez internet, jeśli obiekt handlowy urzekł ich swoją miłą atmosferą. A buduje się ją wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania AUDIOMARKETINGU, AROMAMARKETINGU oraz DIGITAL SIGNAGE. Warto w tym obszarze zaufać profesjonalistom, którzy za pomocą narzędzi MARKETINGU SENSORYCZNEGO potrafią stworzyć unikalne, sensoryczne logo marki oraz klimat wpływający zarówno na komfort Klienta, jak i na wzrost sprzedaży.

Źródła:

Walnutunlimited.com / the global market research agency specializing in neuroscience and behavioral psycholgy and economics / Global Research Report / January 2019.

Payu.pl.

[:en]

SENSORY MARKETING is not only the domain of stationary stores, various forms can also be seen on the internet. One of them is the music turned on automatically when you enter the website. This solution, extremely popular in the past, is now less common – as Patrycja Ogrodnik says in an interview with PayU – due to its annoying nature.

Another, definitely more effective element of SENSE MARKETING is the use of appropriate colors, corresponding to the nature of the page and the effect we want to achieve. An interesting fact is that they affect our feelings and emotions.

 • Yellow – is a color of joy, ideal for shops with children’s or tourism-related items.
 • Light blue – is a color suitable for traditionalists interested in buying clothes.
 • Orange and red – these are colors suitable for people with a spontaneous disposition, willing to use the promotion.
 • Green – is a color that reminds you of nature and safety, suitable for companies that want to inspire trust or related to organic products.
 • Navy blue – a color suitable for people who value honesty and stability, who manage their budget sparingly.
 • Black – this is a color of elegance and strength, ideal for websites with luxury goods.

SENSORY MARKETING is most effective if it has a positive effect on many of the client’s senses. As Walnut Unlimited research shows, 78% of respondents are willing to shop in a stationary store, instead of online, if the retail facility captivated them with its nice atmosphere. This kind of atmposphere is built using the latest solutions of AUDIOMARKETING, AROMAMARKETING and DIGITAL SIGNAGE. SENSORY MARKETING tools, can create a unique, sensory brand logo and climate that affects both customer comfort and sales growth.

[:de]

SENSORY MARKETING is not only the domain of stationary stores, various forms can also be seen on the internet. One of them is the music turned on automatically when you enter the website. This solution, extremely popular in the past, is now less common – as Patrycja Ogrodnik says in an interview with PayU – due to its annoying nature.

Another, definitely more effective element of SENSE MARKETING is the use of appropriate colors, corresponding to the nature of the page and the effect we want to achieve. An interesting fact is that they affect our feelings and emotions.

 • Yellow – is a color of joy, ideal for shops with children’s or tourism-related items.
 • Light blue – is a color suitable for traditionalists interested in buying clothes.
 • Orange and red – these are colors suitable for people with a spontaneous disposition, willing to use the promotion.
 • Green – is a color that reminds you of nature and safety, suitable for companies that want to inspire trust or related to organic products.
 • Navy blue – a color suitable for people who value honesty and stability, who manage their budget sparingly.
 • Black – this is a color of elegance and strength, ideal for websites with luxury goods.

SENSORY MARKETING is most effective if it has a positive effect on many of the client’s senses. As Walnut Unlimited research shows, 78% of respondents are willing to shop in a stationary store, instead of online, if the retail facility captivated them with its nice atmosphere. This kind of atmposphere is built using the latest solutions of AUDIOMARKETING, AROMAMARKETING and DIGITAL SIGNAGE. SENSORY MARKETING tools, can create a unique, sensory brand logo and climate that affects both customer comfort and sales growth.

[:cs]

SENSORY MARKETING is not only the domain of stationary stores, various forms can also be seen on the internet. One of them is the music turned on automatically when you enter the website. This solution, extremely popular in the past, is now less common – as Patrycja Ogrodnik says in an interview with PayU – due to its annoying nature.

Another, definitely more effective element of SENSE MARKETING is the use of appropriate colors, corresponding to the nature of the page and the effect we want to achieve. An interesting fact is that they affect our feelings and emotions.

 • Yellow – is a color of joy, ideal for shops with children’s or tourism-related items.
 • Light blue – is a color suitable for traditionalists interested in buying clothes.
 • Orange and red – these are colors suitable for people with a spontaneous disposition, willing to use the promotion.
 • Green – is a color that reminds you of nature and safety, suitable for companies that want to inspire trust or related to organic products.
 • Navy blue – a color suitable for people who value honesty and stability, who manage their budget sparingly.
 • Black – this is a color of elegance and strength, ideal for websites with luxury goods.

SENSORY MARKETING is most effective if it has a positive effect on many of the client’s senses. As Walnut Unlimited research shows, 78% of respondents are willing to shop in a stationary store, instead of online, if the retail facility captivated them with its nice atmosphere. This kind of atmposphere is built using the latest solutions of AUDIOMARKETING, AROMAMARKETING and DIGITAL SIGNAGE. SENSORY MARKETING tools, can create a unique, sensory brand logo and climate that affects both customer comfort and sales growth.

[:]

PODOBNE ARTYKUŁY