ESPI 6/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie art. 19 MAR A. Czeszejko-Sochacki – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 kwietnia 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego transakcji na akcjach Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI SRR 2022 Skonsolidowany raport roczny Grupy IMS za 2022 rok

Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane Grupa IMS za 2022 r. – xhtm

Sprawozdanie z działalności Grupa IMS za 2022 r. – xhtml

List Prezesa Zarządu Grupa IMS za 2022 rok – xhtml

Sprawozdanie z badania Grupa IMS za 2022 r. – xhtml

Skonsolidowany Raport Roczny Grupa IMS za 2022 rok – xhtml

Skonsolidowany Raport Roczny za 2022 rok

Dokumenty poniżej stanowią kopię w formacie PDF wybranych dokumentów z oficjalnego skonsolidowanego raportu rocznego Grupy IMS za 2022 rok, który został sporządzony w formacie XHTML. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w formacie XHTML.

Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane Grupa IMS za 2022 r. – pdf

Sprawozdanie z działalności Grupa IMS za 2022 r. – pdf

List Prezesa Zarządu Grupa IMS za 2022 r. – pdf

ESPI RR 2022 Raport roczny IMS S.A. za 2022 rok

Sprawozdanie Finansowe jednostkowe IMS za 2022 r. – xhtm

Sprawozdanie z działalności IMS za 2022 r. – xhtml

List Prezesa Zarządu IMS S.A. za 2022 rok – xhtml

Sprawozdanie z badania IMS S.A. za 2022 r. – xhtml

Jednostkowy Raport Roczny IMS S.A. za 2022 rok – xhtml

Jednostkowy Raport Roczny za 2022 rok

Dokumenty poniżej stanowią kopię w formacie PDF wybranych dokumentów z oficjalnego raportu rocznego Spółki za 2022 rok, który został sporządzony w formacie XHTML. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w formacie XHTML.

Sprawozdanie Finansowe jednostkowe IMS za 2022 r. – pdf

Sprawozdanie z działalności IMS za 2022 r. – pdf

List Prezesa Zarządu IMS S.A. za 2022 rok – pdf