ESPI 26/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 34/2020 informuje, że w dniu 23 września br. zagraniczny inwestor, na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 20 grudnia 2020 r., poinformował Emitenta o woli zrealizowania opcji zakupu udziałów Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), stanowiących obecnie 1,08% wszystkich udziałów, za cenę 60 tys. euro. Zarząd Emitenta oraz zarząd Spółki podejmą w najbliższym czasie niezbędne czynności formalne i prawne celem realizacji zobowiązania wynikającego z umowy z grudnia 2020 r.