Czy Aromamarketing może wpływać na zadowolenie z posiłku?

[:pl]

Okazuje się, że AROMAMARKETING nie tylko buduje miłą atmosferę, wydłuża czas pobytu Klientów w obiekcie handlowym czy wpływa na wzrost sprzedaży, ale zwiększa również satysfakcję z jedzenia. Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Scent Air, oprawa zapachowa zastosowana w przestrzeni restauracyjnej może przyczynić się do wzrostu zadowolenia z posiłku aż o 8%.

AROMAMARKETING to usługa profesjonalnego dobierania kompozycji zapachowych, mająca na celu podkreślenie charakteru marki. Przy jej wdrożeniu uwzględnia się m.in. warunki w obiekcie handlowym. Restauracje są pod tym względem wyjątkowe, bowiem po brzegi wypełnione są zapachami posiłków. Jednak i w tak wymagających warunkach warto skorzystać z rozwiązań MARKETINGU SENSORYCZNEGO.

Specjaliści IMS S.A. dobierają nuty zapachowe tak, aby idealnie korespondowały z marką, pozytywnie wpływały na emocje, ale też zachowywały swój wyjątkowy charakter, nawet w towarzystwie charakterystycznych dla danej przestrzeni zapachów.

[:en]

It turns out that AROMAMARKETING not only builds a nice atmosphere, extends the duration of customers’ stay in a shopping center or increases sales, but also increases food satisfaction. As the research commissioned by Scent Air shows, a scented luminaire used in a restaurant space can increase meal satisfaction by as much as 8%.

AROMAMARKETING is a service of professional selection of fragrance compositions, aimed at emphasizing the character of the brand. Its implementation takes into account, among others conditions in the shopping center. Restaurants are unique in this respect, because they are filled with the smells of meals. However, even in such demanding conditions it is worth using the SENSORY MARKETING solutions.

IMS S.A. specialists they choose scent notes so that they perfectly correspond with the brand, positively affect emotions, but also retain their unique character, even in the company of the aromas characteristic of a given space.

[:de]

It turns out that AROMAMARKETING not only builds a nice atmosphere, extends the duration of customers’ stay in a shopping center or increases sales, but also increases food satisfaction. As the research commissioned by Scent Air shows, a scented luminaire used in a restaurant space can increase meal satisfaction by as much as 8%.

AROMAMARKETING is a service of professional selection of fragrance compositions, aimed at emphasizing the character of the brand. Its implementation takes into account, among others conditions in the shopping center. Restaurants are unique in this respect, because they are filled with the smells of meals. However, even in such demanding conditions it is worth using the SENSORY MARKETING solutions.

IMS S.A. specialists they choose scent notes so that they perfectly correspond with the brand, positively affect emotions, but also retain their unique character, even in the company of the aromas characteristic of a given space.

[:cs]

It turns out that AROMAMARKETING not only builds a nice atmosphere, extends the duration of customers’ stay in a shopping center or increases sales, but also increases food satisfaction. As the research commissioned by Scent Air shows, a scented luminaire used in a restaurant space can increase meal satisfaction by as much as 8%.

AROMAMARKETING is a service of professional selection of fragrance compositions, aimed at emphasizing the character of the brand. Its implementation takes into account, among others conditions in the shopping center. Restaurants are unique in this respect, because they are filled with the smells of meals. However, even in such demanding conditions it is worth using the SENSORY MARKETING solutions.

IMS S.A. specialists they choose scent notes so that they perfectly correspond with the brand, positively affect emotions, but also retain their unique character, even in the company of the aromas characteristic of a given space.

[:]

PODOBNE ARTYKUŁY