Nasza spółka otrzymała prestiżowe wyróżnienie za raport on-line w konkursie „The Best Annual Report 2016”

Konkurs „The Best Annual Report 2016” organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Giełdę Papierów Wartościowych, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, czołowymi firmami audytorskimi, a także innymi znakomitymi instytucjami. Nasza spółka otrzymała wyróżnienie za Raport on-line, dostępny pod adresem http://www.ims-raport2016.pl .

To nie pierwszy nasz sukces na tym polu. W trakcie niespełna 6-letniego funkcjonowania IMS S.A. jako spółki publicznej, otrzymaliśmy jeszcze dwa inne, prestiżowe wyróżnienia. W 2013 roku zostaliśmy nagrodzeni za Najlepsze Sprawozdanie Finansowe na NewConnect, a w 2015 roku za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie 2015.

Wyróżnienie za raport on-line „The Best Annual Report 2016” otrzymaliśmy na uroczystej gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

fot. Anna Falacińska

fot. Anna Falacińska

Najnowsze wpisy

Facebook