ESPI 7/2016 Stopa redukcji w II transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu nr 5/2016 z 19 stycznia br. oraz wypełniając zapisy pkt. 8 Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A., Zarząd IMS S.A. informuje, że stopa redukcji w II transzy skupu akcji własnych wynosi 31,93 %.

Facebook