ESPI 72/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 12 grudnia 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Facebook