ESPI 71/2018 INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 7 grudnia 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Zarządu  IMS S.A. Pana Piotra Bielawskiego – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Facebook