ESPI 67/2015 Dokumenty związane z I transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 7 grudnia 2015 r.

W nawiązaniu do raportów nr 65/2015 z dnia 7 grudnia br. oraz nr 66/2015 z dnia 8 grudnia br. Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

  •  Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji I transzy skupu akcji własnych
  •  Wzór formularza oferty zbycia akcji
  •  Wzór umowy zbycia akcji.

Facebook