ESPI 61/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku. Raport opublikowany zostanie 22 listopada 2018 r., a nie jak Spółka pierwotnie zakładała w dniu  29 listopada 2018 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r.).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Facebook