ESPI 34/2017 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 października 2017 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Wojciecha Grendzińskiego – dotyczącego zbycia 6.410 akcji IMS S.A.

Facebook