ESPI 17/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25.05.2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 25 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 26 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 38 ust. 1 pkt 2 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Facebook