ESPI 10/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 05.03.2018 r. do 09.03.2018 r.

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 05.03.2018 r. – 09.03.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 6.438 (sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,79 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 24.433,34 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 05.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.620 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0048% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0048% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł;
  • w dniu 06.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.580 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0047% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0047% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
  • w dniu 07.03.2018 r. zrealizowano nabycie 820 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0024% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
  • w dniu 08.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.568 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0047% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0047% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
  • w dniu 09.03.2018 r. zrealizowano nabycie 850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,77 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 05.03.2018 r. do 09.03.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 128,76 zł. Nabyty pakiet 6.438 akcji stanowi 0,0192% kapitału zakładowego Spółki i daje 6.438 głosów stanowiących 0,0192 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 554.310 sztuk akcji własnych, stanowiących 1,65% kapitału zakładowego i dających 554.310 głosów stanowiących 1,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Facebook