EBI 6/2012 Prognoza wyników finansowych na 2012 rok

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2012 rok.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook