EBI 40/2013 Prognoza wyników za 2013 rok

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2013 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook