EBI 19/2012 Korekta prognozy na 2012 rok

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu korektę prognozy wyników finansowych na 2012 rok opublikowanej raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. Obniżenie prognoz sprzedażowych Grupy IMS wynika z niższych od spodziewanych przychodów reklamowych. Istotny wpływ na zysk operacyjny i zysk netto mieć będzie dodatkowo amortyzacja – znacząco wyższa od pierwotnie zakładanej. Mimo korekty, spodziewane przychody, EBITDA i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. szacowane są na nieco wyższym poziomie niż w bardzo dobrym dla Grupy IMS roku 2011.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook