Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

1) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– za   I kwartał 2017 r. –  23.05.2017 r.

– za III kwartał 2017 r. – 23.11.2017 r.

2) Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 29.08.2017 r.

3) Raport roczny – jednostkowy za 2016 rok – 26.04.2017 r.

4) Raport roczny – skonsolidowany za 2016 rok – 26.04.2017 r.

Facebook