Konferencja Media & Entertainment organizowana przez Haitong Bank

24 października br. IMS weźmie udział w szóstej edycji konferencji Media & Entertainment organizowanej cyklicznie przez bank inwestycyjny Haitong Bank. Spółka znalazła się wśród kilkunastu emitentów z sektora medialnego i gamingowego, którzy zostali zaproszeni przez organizatora.

Zarząd IMS będzie prezentował osiągnięcia spółki przed szerokim forum inwestorów instytucjonalnych. Spółka się spotka z wieloma inwestorami, operującymi na polskim rynku kapitałowym akcji. W konferencji Media & Entertainment Haitong Banku weźmie udział ponad 20 funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i firm typu asset management.

Haitong Bank jest międzynarodowym bankiem inwestycyjnym, działającym na czterech kontynentach z siedzibą główną w Lizbonie w Portugalii. Od 2015 roku właścicielem banku jest chiński Haitong Securities. W Polsce spółka działa poprzez swój oddział – Haitong Bank Polska, który oferuje kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej w obszarach: doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału w formie emisji akcji i obligacji, pośrednictwa w zakresie obrotu instrumentami rynku kapitałowego publicznego i niepublicznego oraz instrumentami pochodnymi, a także finansowania i wystawiania gwarancji bankowych.

Facebook