Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz
Projekty uchwał na ZWZ – pobierz
Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok – pobierz
Treść uchwał podjętych na ZWZ – pobierz

Facebook