Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.05.2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. – pobierz

Treść uchwał podjętych na ZWZ –pobierz

 

Facebook