Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz
Projekty uchwał na ZWZ – pobierz
Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok – pobierz
Regulamin Programu Motywacyjnego II tekst jednolity – pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity – pobierz
Treść uchwał podjętych na ZWZ – pobierz

Facebook