Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.06.2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz
Projekty uchwał na ZWZ – pobierz
Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – pobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz

Facebook