Zwyczajne Walne Zgromadzenie 03.06.2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz
Projekty uchwał na ZWZ – pobierz
Proponowane zmiany w Statucie – pobierz
Załącznik do uchwały nr 28 – Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity  – pobierz
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 – pobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz
Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej – tekst jednolity – pobierz

Facebook