Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26.09.2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz

Projekty uchwał na NWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – pobierz

Regulamin Programu Motywacyjnego III – pobierz

Treść uchwał podjętych przez NWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A – pobierz

 

Facebook