Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.06.2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz
Projekty uchwał na ZWZ – pobierz
Proponowane zmiany w Statucie – pobierz
Załącznik do uchwały nr 14 – pobierz
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 – pobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz
Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Facebook