Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.07.2018 roku

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz

Projekty uchwał na NWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Facebook