Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.02.2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz
Projekty uchwał na NWZ – pobierz
Proponowane zmiany w Statucie – pobierz
Załącznik do uchwały nr 5 – pobierz
Załącznik do uchwały nr 6 – pobierz
Załącznik do uchwały nr 7 – pobierz
Załącznik do uchwały nr 9 – pobierz
Załącznik do uchwały nr 4 – pobierz
Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Treść uchwał podjętych przez NWZ – pobierz
Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz
Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej – tekst jednolity – pobierz

Facebook