Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.11.2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz

Projekty uchwał na NWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – pobierz

Treść uchwał podjętych na NWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu – pobierz

Facebook