Czat inwestorski – omówienie wyników za trzy kwartały 2016 roku oraz prognoz na najbliższe okresy

ZAPIS CZATU INWESTORSKIEGO

 1. Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z IMS SA, który odbędzie się 29 listopada (wtorek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów odpowiedzą: Michał Kornacki, Prezes Zarządu oraz Piotr Bielawski, Wiceprezes Zarządu IMS SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.
 2. Moderator: Witamy Państwa serdecznie w imieniu spółki IMS SA. Po tej stronie dzisiaj przedstawiciele zarządu spółki Piotr Bielawski i Michał Kornacki. Zaczynamy za 10 minut
 3. Hektor: W jakim celu zwiększone zostało zatrudnienie w działach handlowych oraz IT?
  Zarząd IMS SA: Oczywiście w celu zwiekszenia tempa rozwoju i większego wykorzystania potencjału rynku
 4. AdrianH: Czy spółka kontynuuje swoją dotychczasową politykę dywidendową? Rekomendacji jakiej dywidendy inwestorzy mogą się spodziewać za kolejny rok obrotowy?
  Zarząd IMS SA: Tak, kontynuujemy naszą politykę dywidendy w kolejnych latach. Wypłacimy min 60% zysku netto
 5. Zbyszek: Czy planowana jest dalsza odsprzedaż akcji własnych w celu dodatkowej motywacji kadry?
  Zarząd IMS SA: Nie ,skupione akcje prawdopodobnie umorzymy lub sprzedamy zewnętrznemu inwestorowi
 6. Robert: Jakie działania podejmuje spółka, aby rozwijać się bardziej dynamicznie na rynkach zagranicznych?
  Zarząd IMS SA: Zwiększamy zatrudnienie w dziale sprzedaży zagranicznej oraz uczestniczymy w kluczowych wydarzeniach biznesowych w Europie takich jak Mapic oraz Euroshop
 7. Legion: Jak oceniają Państwo obecną sytuację finansową spółki?
  Zarząd IMS SA: Sytuacja jest bardzo dobra ,stale posiadamy bardzo dobre przepływy z działalności operacyjnej/generujemy gotówkę
 8. Marcin Nowak: Spółka skupia swoją działalność głównie na rynku krajowym. Czy mają Państwo plany rozwoju za granicą, czy może uważają Państwo, że potencjał rynku polskiego jest jeszcze na tyle duży, że warto dalej się na nim koncentrować?
  Zarząd IMS SA: Potencjał rynku jest nadal bardzo duży i to jest coś co nadal stanowi dla nas ogromne wyzwanie
 9. Michal: Spółka sukcesywnie zwiększa przychody z abonamentów audio i wideo. Czy zamierzacie dalej zwiększać procentowy udział z tego źródła, czy może stawiacie na dywersyfikację źródeł przychodów?
  Zarząd IMS SA: Usługi abonamentowe są strategicznie bardzo istotne dla nas gdyż gwarantują stabilność spółki. Oczywiście sprzedaż reklam jest bardzo rentowna i stanowi dla nas ważną część biznesu
 10. Nikodem: Jak oceniają Państwo popularność aromamarketingu w Polsce?
  Zarząd IMS SA: Stale rośnie co nas bardzo cieszy
 11. mmmaslov: Witam serdecznie. O co chodzi z tą ostatnią korektą prognozy, po której kurs się zawalił. Proszę o wyjaśnienia.
  Zarząd IMS SA: Reklama to niestety bardzo zmienny biznes i od czasu do czasu następują przesunięcia kampanii lub ich zatrzymanie. Taki przypadek miał miejsce też w 2012 roku. Bolesne ale podchodzimy do tego spokojnie gdyż długoterminowo musimy rosnąć głównie w oparciu o abonamenty
 12. Mistrz: Jaki był Państwa zdaniem największy sukces IMS w tym roku?
  Zarząd IMS SA: Cały czas rosną nam przychody abonamentowe, wypłaciliśmy wysoką dywidendę ,kurs wzrósł o ponad 30 % .Podpisaliśmy kilka dużych kontraktów abonamentowych
 13. waldemar.g@upcpoczta.pl: Jaka Waszym zdaniem jest najważniejsza przewaga konkurencyjna IMS na rynku?
  Zarząd IMS SA: Zbudowaliśmy unikalną w skali Europy jakość w dziedzinie produktu, co między innymi skutkuje takimi kontraktami jak Orsay ( kontrakt globalny) Nasza pozycja na rynku również pokazuje, że dokładnie tak jest .
 14. cmilewski@poczta.onet.pl: Czy po przejęciu Mood Factory planowane są następne przejęcia?
  Zarząd IMS SA: Bardzo starannie obserwujemy rynek w Polsce i Europie, gdyż przejęcia to element naszej strategii. W tej dziedzinie jednak trzeba dużo rozwagi i cierpliwości
 15. Nieznany: Jako spółka innowacyjna – jakie jest Pana stanowisko na temat powiększającego się rynku start upów?
  Zarząd IMS SA: Pozytywne. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce podejście do innowacji jest w teorii bardzo na TAK a w praktyce nikt nie chce wykładać pieniędzy na innowacje. Sam tego doświadczyłem 16 lat temu i całkiem niedawno również
 16. Błażej Banaszak: Czy spółka jest narażona na ryzyko walutowe?
  Zarząd IMS SA: NIE
 17. Franek: Jaka jest obecnie odporność spółki na zmiany koniunktury?
  Zarząd IMS SA: To zależy o jakiej skali zmian rozmawiamy. Dzisiaj w Polsce zmiany mogą być spore:) Jesteśmy partnerem dla wielu dużych i małych biznesów jako element ich marketingu. mamy za sobą kryzys światowy i mimo to cały czas rośniemy
 18. Paweł: Czy na polskim rynku widoczne są spółki które mogłyby stanowić konkurencję dla IMS?
  Zarząd IMS SA: Teoretycznie mamy konkurencję, w praktyce są to małe i słabe produktowo oraz technologicznie podmioty
 19. Analityk: Jakie są najważniejsze inwestycje poczynione przez IMS?
  Zarząd IMS SA: Jesteśmy spółką usługową i główne pozycje inwestycyjne to ludzie oraz marketing . Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne prezentujemy w każdym raporcie okresowym
 20. Olek: Czy IMS planuje w przyszłości przejąć LabPi?
  Zarząd IMS SA: Jeśli projekt funbox rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami to oczywiście tak
 21. Grzesiek: Z czego wynika spadek przychodów z tytułu Digital Service?
  Zarząd IMS SA: Przychody z Digital Signage wzrosły o blisko 2 mln po 3 kwartałach
 22. Grzesiek: Na czym polega współpraca z Grupą ORSAY?
  Zarząd IMS SA: Dostarczamy usługę muzyczną opartą na abonamentach. Usługę dostarczamy do wszystkich sklepów Orsay
 23. Informatyk: Jakiego wzrostu lokalizacji abonamentowych można spodziewać się w przyszłym roku?
  Zarząd IMS SA: Nasz plan to około 2000 lokalizacji. jest to ujęte w opublikowanej prognozie na lata 2017-2019
 24. Łukasz Szczepański: Czy spółka korzysta z dotacji unijnych?
  Zarząd IMS SA: W tej chwili nie
 25. Krzysiu: Jakie będą najważniejsze korzyści z przejęcia Mood Factory sp. z.o.o.?
  Zarząd IMS SA: Dotarcie do rynków lokalnych. Małe i średnie punkty, których jest w Polsce kilkaset tysięcy to bardzo ciekawy klient
 26. rekin: Czy pozytywne efekty tego sposobu motywowania przekładają się na poprawę efektywności pracy kadry?
  Zarząd IMS SA: Chodzi zapewne o sprzedaż akcji pracownikom? Tak obserwujemy znaczący wzrost zaangażowania ze strony pracowników
 27. mmmaslov: Czy jest już wstępna decyzja odnośnie dywidendy za zeszły rok? Chodzi mi o to czy dywidenda z tego roku może zostać powtórzona albo najlepiej zwiększona? 🙂
  Zarząd IMS SA: za zeszły rok już wypłaciliśmy dywidendę :)) prosze sprawdzić konto
 28. Inwestor długoterminowy: Jaki wpływ na branżę będzie miała technologia VR, która bardzo szybko się rozwija w 2016 roku?
  Zarząd IMS SA: wszystko zależy w która stronę to pójdzie. Ludzi chodzących w goglach po galeriach sobie nie wyobrażam ale ta technologia daje większe możliwości niż tylko gogle więc może kiedyś tak
 29. Łukasz Harędziński: Czy spółka planuje wprowadzić nowe segmenty na rynek?
  Zarząd IMS SA: Jako innowatorzy cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Będziemy w stosownym czasie informować rynek
 30. Łukasz Harędziński: Czy spółka planuje wprowadzić nowe segmenty na rynek?
  Zarząd IMS SA: Jako innowatorzy cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Będziemy w stosownym czasie informować rynek
 31. Karol Sz.: Ile wynosiły przychody z realizowanej w tym roku umowy w Dubaju?
  Zarząd IMS SA: 57000USD i liczymy, że takich umów będzie więcej. Klient jest bardzo zadowolony
 32. Grzesiek: Czy spółka dalej podtrzymuje średnioterminowe cele na lata 2017-2019?
  Zarząd IMS SA: Tak
 33. mmmaslov: Nie no dobra, to łapanie za słówka. Wiecie o co chodzi. Czy dywidenda za 2016 wypłacana w 2017 ma szansę być nie mniejsza niż tegoroczna? (wystarczająco jasno, czy będziemy się złośliwie łapać za słówka?)
  Zarząd IMS SA: Prosze się nie denerwować. Jedyne co możemy powiedzieć to, że chcemy wypłacać nie mniej niż 60% zysku
 34. Łukasz Szczepański: W jaki sposób kształtuje się sezonowość działalności spółki?
  Zarząd IMS SA: Sezonowość dotyczy głównie reklamy. 4Q jest zwykle najmocniejszy. Reklama jest ogólnie najbardziej zmienna ze wszystkich przychodów
 35. m.wrra@hotmail.com: Kluczowe postanowienia na 2017 rok?
  Zarząd IMS SA: co najmniej 2000 nowych lokalizacji abonamentowych, realizacja prognoz i wypłata dywidendy
 36. Inwestor długoterminowy: Czy są przewidziane istotne zmiany w kadrze w 2017 roku?
  Zarząd IMS SA: Zatrudniamy cały czas nowych ludzi do zwiększenia sprzedaży oraz dokonujemy wewnętrznych zmian bo bardzo przeciętnym sprzedażowo w naszej ocenie roku 2016
 37. Marcel: Jak według informacji IMS będzie wyglądać rynek marketingu sensorycznego w Polsce?
  Zarząd IMS SA: Jestem pewien, że będzie bardzo dynamicznie rósł głównie za sprawą wzrostu świadomości klientów oraz intansywnych działań IMS w tym zakresie
 38. Marcin Nowak: Czy w najbliższym czasie może dojść do jakiś istotnych zmian w akcjonariacie?
  Zarząd IMS SA: Nic nam na ten temat nie wiadomo. W ocenie zarządu akcje są nadal tanie
 39. Paweł: Czy Państwa zdaniem akcje spółki są obecnie niedowartościowane?
  Zarząd IMS SA: Tak, biorąc pod uwagę nasze perspektywy rozwoju, potencjał rynku oraz nasze dotychczasowe osiągnięcia
 40. Martynka: Państwa zdaniem jakie jest najważniejsze ryzyko na jakie jest narażona spółka
  Zarząd IMS SA: Niestabilność w Polsce oraz jakieś zwariowane przepisy prawne, których nawet nie jestem w stanie wymyśleć
 41. Łukasz Szczepański: Jako firma zajmująca się innowacjami na rynku reklamy – jakie są najważniejsze trendy w marketingu, które będą obecne w 2017 roku?
  Zarząd IMS SA: Moim zdanie konsolidacja technologi w celu dostarczenia klientowi kompleksowych i wygodnych narządzi do efektywnych zakupów. Dzisiaj panuje natłok aplikacji i rozwiązań, któ®e jednak dają poczucie bałaganu
 42. Łukasz Harędziński: Który z rynków zagranicznych wydaje się dla was najbardziej atrakcyjny?
  Zarząd IMS SA: Niemcy ,UK
 43. Amator: Jak w następnych latach będzie przebiegać rozwój IMS?
  Zarząd IMS SA: Nasz główny nacisk kładziemy na rozwój abonamentów. Chcielibyśmy uzyskać pułap 20000 lokalizacji abonamentowych na koniec 2019 roku
 44. Wojciech: Czy mogą Państwo podać przykład jakie eventy organizuje spółka w ramach swojej działalności?
  Zarząd IMS SA: eventy dla firm alkoholowych oraz promocje w punktach spzedaży np POPup store dla ZALANDO
 45. Michal: Jakich dalszych działań można się spodziewać po zbyciu własnych akcji?
  Zarząd IMS SA: W tej chwili planujemy rozpoczęcie II rtanszy skupu akcji własnych
 46. Ignacy: Kiedy możemy się spodziewać wyników za 2016 rok?
  Zarząd IMS SA: raport roczny pod koniec kwietnia 2017 ,niewykluczone, że wcześniej opublikujemy wstępne wyniki finansowe
 47. Błażej Banaszak: Czy w najbliższym czasie IMS planuje jakieś nowe przejęcia?
  Zarząd IMS SA: Analizujemy rynek jeśli pojawią sie konkrety niezwłocznie o nich poinformujemy
 48. Alert: Czyli ewentualny Brexit nie zmniejsza atrakcyjności UK? Czy spółka planuje rozpocząć działalność na tym ryku? Czy Brexit nie rodzi zbyt dużego ryzyka?
  Zarząd IMS SA: Nie ,Brexit nic tu nie komplikuje. Prawo w UK jest w naszym obszarze stabilne a UK to bardzo dojrzały pod względem świadomości muzycznej rynek
 49. Dywidenda: Czy nie lepiej przeznaczyć środki na dywidendę i wypłacić wyższą niż na skup akcji?
  Zarząd IMS SA: W naszej ocenie obydwa działania mają sens
 50. Moderator: Dziękujemy za udział i do zobaczenia w realu

Facebook