Czat inwestorski – omówienie wyników Grupy Kapitałowej IMS za IH 2018 roku

ZAPIS CZATU INWESTORSKIEGO

Moderator: Zapraszamy na czat inwestorski z Zarządem spółki IMS. Czat odbędzie się w środę 5 września, godz. 12:00. Temat czatu: Omówienie wyników za I półrocze 2018 roku Grupy Kapitałowej IMS.

Moderator: Witamy wszystkich serdecznie – Michał Kornacki i Piotr Bielawski

PP: Po pierwsze gratuluje wyników! Jak Panowie sądzą: dlaczego mimo tak dobrych wyników nie ma wzrostu kursu, a wręcz przeciwnie kurs nawet spada? Czy to wpisuje sie w ogólny obraz rynku gdzie większość nawet dobrych firm traci na wartości?

Zarząd IMS SA: Dziękujemy. Dlaczego kurs nie rosnie – coż tez chcielibysmy to wiedziec

PP: Czy ostatnia akwizycja w jakiś sposób wpłynie na politykę dywidendową spółki, a jeśli tak to jak bardzo?

Zarząd IMS SA: Nie wplynie. Planujemy dalej wyplacac wysoką dywidendę

bialoskorski.maciej@gmail.com: Czy poza firmą APR spółka ma na oku inne cele akwizycyjne?

Zarząd IMS SA: Tak, jak skonkretyzują się rozmowy będziemy o tym informować

pstaniszewski@wp.pl: Jak oceniacie Państwo wpływ zakazu handlu w niedzielę po pół roku obowiązywania (marzec-sierpień). Czy Waszym zdaniem hamuje to Wsz rozwój i jak się zapatrujecie na zaostrzanie tego zakazu w kolejnych dwóch latach?

Zarząd IMS SA: Póki co nie odnotowujemy żadnego negatywnego wplywu na naszą dzialalność

pstaniszewski@wp.pl: Patrząc na przychody APR za 2017 i liczbę lokalizacji to wychodzi mi, że przychód na 1 lokalizację będzie sporo niższy niż Wy posiadacie. Czy to prawda, czy jednak jest to bardziej skomplikowane? Zamierzacie przektształcać tych klientów na swoich premium – czy ma to być Wasza oferta w segmencie ekonomicznym?

Zarząd IMS SA: APR dziala w segmencie ekonomicznym, oferując tansze uslugi niz IMS. Ale na nizszych kosztach, wiec rentownosc nie jest duzo nizsza niż IMSu. Dzieki APR mocno wejdziemy w ten segment

NieRozumie: Jaki jest sens robić skup własnych akcji, a zaraz po tym uchwalać na walnym upoważnienie do emisji nowych akcji?

Zarząd IMS SA: Po pierwsze skupionych akcji jest relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę nasze potencjalne plany przejeciowe. Po drugie niewykluczone, że skupione akcje zostaną umorzone, ze względu na obecnie obowiązujące przepisy po wejsciu MAR

student: Zarząd został upoważniony do emisji nowych akcji. Czy cały ten kapitał docelowy może zostać wykorzystany na przejęcie APR czy raczej jego część, a pozostała część traktowana jest jako opcja na przyszłość?

Zarząd IMS SA: Na przejęcie APR zostanie wyemitowanych maksymalnie kilkaset tysięcy akcji. Reszta bedzie czekać na inne cele przejeciowe

BRom: Kiedy może zostać przeprowadzona emisja nowych akcji?

Zarząd IMS SA: Emisje nowych akcji będą przeprowadzane wylącznie pod przejęcia. Ta dotycząca APR w momencie podpisania umowy inwestycyjnej – czyli najprawdopodobniej za 3-4 tygodnie

bialoskorski.maciej@gmail.com: Z czego finansowane będzie przejęcie spółki APR? Czy kapitał obcy też wchodzi w grę?

Zarząd IMS SA: Z dlugu plus ewentualnie niewielka emisja akcji

Konrad Małecki: Pierwotnie planowano upoważnić zarząd do emisji 16 mln nowych akcji, a uchwalone zostało upoważnienie do emisji „tylko” 5 mln akcji. Skąd ta zmiana? Czy akcjonariusze byli przeciwni większej emisji? Czy pozwoli to Zarządowi zrealizować zakładane wcześniej cele?

Zarząd IMS SA: Nie doszlo do konkretow w rozmowach z jednym z duzych celow przejeciowych, stąd ta zmiana

Znudzony inwestor: Czy ewentualna emisja akcji będzie z pozbawieniem prawa poboru? Do kogo zostanie skierowana?

Zarząd IMS SA: Ewentualna emisja bedzie skierowana do wlasciciela/wlascicieli przejmowanego podmiotu. Bedzie z wylaczeniem prawa poboru – zgodnie z uchwałą walnego

ber.mok1980@poczta.onet.pl: W uzasadnieniu do uchwały o emisji nowych akcji napisano o „wielu toczących się rozmowach dotyczących akwizycji rentownych podmiotów z dużym potencjałem wzrostu”. Co to znaczy „wiele”? Z iloma podmiotami negocjuje IMS?

Zarząd IMS SA: 4, nie licząc APR

pstaniszewski@wp.pl: Liczba lokalizacji rocznych zwiększyła się o 2,1% k/k i 10,5% r/r. Czy jesteście Państw zadowoleni z takiej dynamiki – a jeśłi nie to proszę o odpowiedź jaki jest dla Was cel do którego dążycie (dynamika bądź liczba bezwzględna). Tylko proszę nie odpowiadać, że jak największa :).

Zarząd IMS SA: Nie jestesmy zadowoleni. Cel to miedzy 2 a 3 tys. lokalizacji rocznie. Przejęcia mają nam m.in. zagwarantowac realizację tego celu

pstaniszewski@wp.pl: W dniu 26 lipca 2018 roku IMS S.A. nabyła kolejne 6,8% udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. Nabyte i macie 93,2% – Czy dążycie do przejęcia 100% – jeśli tak to jaki to będzie koszt?

Zarząd IMS SA: Niekoniecznie. Posiadamy pełną kontrolę nad tą spółką

pstaniszewski@wp.pl: Trigon sprzedał pakiet akcji i ma obecnie 1.46%. Jakie pakiety i czy w ogóle mają Altus oraz Quercus?

Zarząd IMS SA: Nic nie wiadomo o zaangazowaniu Altusa i Quercusa w IMS.

Irek Mlak: Co to znaczy, że IMS zaczął działać w „segmencie ekonomicznym”? Czy można szerzej scharakteryzować ten segment?

Zarząd IMS SA: Celem Grupy IMS jest dzialanie we wszystkich segmentach marketingu sensorycznego. Ten segment charakteryzuje sie ogromnym potencjalem, przy niewiele nizszej rentowności niz osiągana dotychczas przez IMS

Nastawiony: Czy dotychczasowi wspólnicy APR mają obowiązek czy tylko prawo do zasiadania w zarządzie przez kolejne 5 lat? Czy po przejęciu firmy APR spółka IMS wprowadzi do jej zarządu nowych członków czy pozostanie on niezmieniony?

Zarząd IMS SA: Nie planujemy wprowadzać do APR nowych czlonkow zarządu. Dotychczasowi wspolnicy są zobowiązani do pracy na rzecz APR przez co najmniej 5 lat od polaczenia

Fan: Dlaczego zdefiniowano, że w przypadku przejęć iloraz ceny transakcyjnej i zysku EBITDA lub iloraz ceny transakcyjnej i zysku netto powinny być niższe od parametrów finansowych spółki IMS? Czy to nie wyklucza z potencjalnych przejęć wszelkich podmiotów wzrostowych, które mogą mieć relatywnie wysokie wskaźniki, ale też szybko się rozwijających?

Zarząd IMS SA: Taką mamy strategię dzialania. Rozliczanie w modelu earn-out jaki zawsze stosujemy, pozwala osiągnąć win-win

Draktor: Czy w związku z planami akwizycji kontynuowany będzie proces skupu akcji?

Zarząd IMS SA: Tak

bialoskorski.maciej@gmail.com: Czy potencjalne przejęcia mogą być też poza Polską czy raczej mowa o rynku krajowym?

Zarząd IMS SA: Polska i Europa

pstaniszewski@wp.pl: Czy można poprosićo wytłumaczenie planowanego M&A spółki APR? Ile i kiedy zapłacicice za nich i jak to się ma do obecnych wyników? Jakie (konkrety poproszę) będą synergie i korzyścia dla akcjonariuszy. Na ile przyśpieszy to Wasz i wzrost i wpłynie na wyniki?

Zarząd IMS SA: Bardzo szczegolowo opisalismy to w raporcie bieżącym z 9 sierpnia

Wojciech: W pierwszym półroczu przychody wzrosły w dużo szybszym tempie niż koszty operacyjne. Z czego to wynikało?

Zarząd IMS SA: Rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią, widoczne są efekty skali i trzymanie w ryzach kosztow stalych

Wojciech: W podanych przez IMS wynikach finansowych APR widać dużą dysproporcję pomiędzy rokiem 2016 i 2017 (duży wzrost wyników w tym okresie). Z czego to wynika? Który rok jest bardziej miarodajny? Czy były tam jakieś istotne zdarzenia, które zaburzyły wyniki?

Zarząd IMS SA: APR szybko się rozwija, dynamicznie pozyskuje nowe lokalizacje abonamentowe, nie bylo w 2017 jednorazowych zdarzen wplywających na wyniki. Stad nasza decyzja o nabyciu APR

Hockner: Czy w ramach zawieranych umów IMS sprzedaje także urządzenia (stają się one własnością klientów) czy może tylko pobiera opłaty za korzystanie z nich i po zakończeniu umowy wracają do IMS?

Zarząd IMS SA: Sprzedaż urządzeń ma miejsce w zasadzie wyłacznie w Digital Signage

spec: Jaki konrketnie system do obsługi klientów został wdrożony w I półroczu 2018 roku (wartość 0,49 mln zł)?

Zarząd IMS SA: Szyty na miarę na potrzeby IMS system CRM

pstaniszewski@wp.pl: Czy coś się dzieje w kwestii przejęć zagranicznych? Czy tez po Pixelu odpuszczacie tematy bądź odwrotnie zamierzacie wrócić do rozmów z nimi?

Zarząd IMS SA: Nie odpuszczamy, mamy procesy w toku. Takie rozmowy wymagają spokoju i czasu

pstaniszewski@wp.pl: na 30/06/2018 posiadaliście 3.75% akcji własnych – jakie plany w stosunku do nich – sprzedaż do jakiegoś inwestora instytucjonalnego? Czy też do wykorzystania przy M&A? Lub do umorzenia? Czy te akcje są uprawnione do następnej dywidendy?

Zarząd IMS SA: Najprawdopodobniej w tym roku podejmiemy decyzję co do posiadanych akcji wlasnych.

pstaniszewski@wp.pl: Jak wygląda przeterminowanie Piotr i Paweł w stosunku do Was – pytam w kontekście ryzyka odpisu?

Zarząd IMS SA: Nie ma duzego problemu z PP. Ponadto kwota należnosci jest nieistotna dla wyniku

V2V: Jaka mniej więcej część kosztów to koszty stałe, a jaka część to koszty zmienne w IMS?

Zarząd IMS SA: Kluczowe jest to, ze koszty administracyjne, ksiegowe, obslugi technicznej są na bardzo zblizonym poziomie od kilku lat

MoixMoix: Kto jest obecnie największym konkurentem dla Grupy IMS? Jakie czynniki konkurencyjne mają na rynku największe znaczenie (cena, jakość, technologia, zakres usług)?

Zarząd IMS SA: Naszą największa konkurencją jest odtwarzanie w punktach sprzedaży radia. Jest to z punktu widzenia marketingowego bardzo nieprofesjonalne i tu jest jeszcze duzo pracy przed nami w edukacji rynku

marcin.nowak211@gmail.com: Plany akwizycyjne to jedno. A jaki jest plan spółki w zakresie rozwoju organicznego?

Zarząd IMS SA: Ten plan przedstawilismy ok. 3 lata temu i konsekwentnie go realizujemy, co widac po realizowanych/przekraczanych prognozach i wyplacie wysokiej dywidendy

mysl_globalnie: Jaki wpływ na wyniki spółki mają wahania kursów walutowych?

Zarząd IMS SA: Nieistotny, ze względu na niewielką ilosc transakcji przeprowadzanych w walutach obcych

kalkulator: Czy spółka odczuwa presję płacową? Albo jakieś inne czynniki które mogą wpływać negatywnie na koszty operacyjne?

Zarząd IMS SA: Wynagrodzenia w IMs są atrakcyjne i mocno powiązane z osiąganymi wynikami. Dodatkowo mamy program motywacyjny oparty o akcje, ktory jest atrakcyjny dla pracownikow

Ulka: W I półroczu 2018 r. dosyć mocno spadły należności z tytułu dostaw i usług. Z czego to wynikało?

Zarząd IMS SA: Z dobrej sciągalnosci 🙂

pstaniszewski@wp.pl: Patrząc na marżę na sprzedaży w ostatnich kilkunastu kwartałach to ona dość faluje od 10 do 27%? Od czeg to zależy i jak w takim razie przewidywac wyniki

Zarząd IMS SA: Najbardziej miarodajne jest patrzenie na rentownosc EBITDA lub rentownosc netto na przestrzeni kilku lat – tu widac wyrazne wzrosty. Analiza kwartalna, ze wzgledu na sezonowosc związaną ze sprzedaża reklam, moze prowadzic do chybionych wnioskow.

mmmaslov: Czy tegoroczna dywidenda ma szansę być powtórzone w przyszłym roku (i w kolejnych latach)?

Zarząd IMS SA: Chcielibysmy, żeby byla wyzsza

pstaniszewski@wp.pl: Roczne tempo zwiększania lokalizacji abonamentowych w strategii na rok 2018 to 2.500. W pierwszym półroczu pozyskaliście 530. W 2017 roku cele 2.000 nie udało się zrealizować. Pytanie czy w takim razie te cele nie są zbyt ambitne. Podczasostatnich chatów była ifnormacja, że chcecie rozwijać drugą markę abonamentów ekonomicznych – jakby można trochę o tym projekcie opwoiedziec – jakie sa jego efekty obecnie i jakich efektów się Państwo spodziewać do konca roku?

Zarząd IMS SA: Wlasnie w tym celu przejmujemy APR

pstaniszewski@wp.pl: Czy biorąc pod uwagę, że usługi obce stanowią 52% koztów działalności operacyjnej nie uważacie Panowie, że przydałaby się jednak jakaś ifnormacja na temat rozbicia tych kosztów na cząstkowe pozycje?

Zarząd IMS SA: Przepisy tego nie wymagają, nie planujemy robic tego w najblizszym czasie

pstaniszewski@wp.pl: Aktywo z tyt. Strat podatkowych wynosi 203 tys. zł na 30/06/2018. Która ze spółek ponosi te straty?

Zarząd IMS SA: Dotyczy to glownie strat poniesionych przez Mood Factory przed przejęciem tej spółki przez IMS 2 lata temu

mysl_globalnie: Które rynki światowe/europejskie są najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia działalności IMS?

Zarząd IMS SA: Cala Europa Zachodnia i Poludniowa

bialoskorski.maciej@gmail.com: Jakie korzyści odniesie IMS z tytułu przejęcia spółki APR?

Zarząd IMS SA: Liczymy na wiele korzysci. Synergie sprzedazowe – sprzedaz do dotychczasowych klientow APR aromy, Digital Signage i uslug reklamowych. Synergie kosztowe – optymalizacje niektorych obszarow dzialalnosci, np. dostawcow muzyki RFM. Silne wejscie w rynek produktu ekonomicznego Suma sumarum powinno to przelozyc sie na widoczne w skali Grupy IMS wzrosty zyskow i rentownosci

Moderator: Dziękujemy serdecznie za udzial w czacie.

Facebook