Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 sierpnia 2017 roku, zwołuje na 26 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Wszelkie informacje na temat zwoływanego Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zamieszczone zostały na stronie Spółki w zakładce ŁAD KORPORACYJNY – WALNE ZGROMADZENIE.

Facebook