Zmiana nazwy Spółki

Od dnia 15 czerwca 2015 roku nazwa Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uległa zmianie i brzmi:

IMS Spółka Akcyjna lub w skrócie IMS S.A.

W związku z tym prosimy o posługiwanie się nową nazwą Spółki na fakturach oraz wszelkich innych dokumentach wystawianych czy adresowanych do Spółki.

Facebook