Wypłata dywidendy za rok 2013

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2013 rok w wysokości 1 327 tys. zł, tj. 4 grosze/akcję. Wartość dywidendy na akcję za rok 2013 jest 2-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2012. Dywidendą objętych jest 33 185 036 akcji.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 12 czerwca 2014 roku, termin wypłaty dywidendy to 27 czerwca 2014 roku.

Facebook