WYPŁATA DYWIDENDY ZA ROK 2016

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 4.019.987,88 PLN, tj. 12 groszy/akcję. Dywidendą objętych jest 33.499.899 akcji. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 2 czerwca 2017 roku, termin wypłaty dywidendy to 20 czerwca 2017 roku.

Facebook