Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IMS za 2017 r. zostanie opublikowany 24.04.2018 r.

Facebook