Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IMS za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 26.04.2017 roku.

Facebook