Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IMS za 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 30.04.2016 roku.

Facebook