Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r.

Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany 22.11.2018 r.

Facebook