Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r.

Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 23.11.2017 roku.

Facebook