Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 24.11.2016 roku.

Facebook