Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.

Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I kwartał 2018 r. zostanie opublikowany 29.05.2018 r.

Facebook