Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.

Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 23.05.2017 roku.

Facebook