Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 r.

Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 16.05.2016 roku.

Facebook