Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

Półroczny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2018 r. zostanie opublikowany 29.08.2018 r.

Facebook