Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Półroczny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 29.08.2017 roku.

Facebook