Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

Półroczny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 29.08.2016 roku.

Facebook