Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.

Jednostkowy raport roczny IMS S.A. za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 26.04.2017 roku.

Facebook