Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2015 r.

Jednostkowy raport roczny IMS S.A. za 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 30.04.2016 roku.

Facebook