Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017 r.

Jednostkowy raport roczny IMS S.A. za 2017 r. zostanie opublikowany 24.04.2018 roku.

Facebook