Logo IMS
Prognozy

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2018 rok została opublikowana 23 maja 2018 roku

ESPI 16/2018

Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2018 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2018 Prognoza 2018 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 52 695 53 000 99%
EBIT 12 073 12 000 101%
EBITDA 16 552 16 500 100%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9 289 9 000 103%

 

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2017 rok została opublikowana 22 maja 2017 roku

ESPI 15/2017

Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2017 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2017 Prognoza 2017 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 48 054 47 500 101%
EBIT 9 890 9 500 104%
EBITDA 13 457 13 500 100%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7 857 7 000 113%

 

Cele średnioterminowe Grupy Kapitałowej IMS zostały opublikowane w dniu 23 maja 2016 roku

ESPI 27/2016

Cele średnioterminowe Grupy Kapitałowej IMS na lata 2017 – 2019 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
EBITDA /w tys. PLN/ 13 500 16 500 20 000
Roczne tempo zwiększania lokalizacji abonamentowych 2 000 2 500 3 000
Rentowność netto* 16% 18% 22%
Dywidenda – min. 60% zysku TAK TAK TAK
  • rentowność netto = zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok została opublikowana w dniu 23 maja 2016 roku

ESPI 27/2016

W dniu 16 listopada 2016 roku opublikowana została korekta prognozy

ESPI 67/2016

Realizacja skorygowanej prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2016 Skorygowana Prognoza 2016 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 43 226 42 500 102%
EBIT 7 492 6 300 119%
EBITDA 10 857 9 600 113%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 5 722 5 000 115%

 

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok została opublikowana w dniu 14 maja 2015 roku

ESPI 22/2015

Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2015 Prognoza 2015 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 42 001 41 500 101%
EBIT 8 831 8 150 108%
EBITDA 11 988 11 250 106%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 6 888 6 600 104%

 

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2014 rok została opublikowana w dniu 19 maja 2014 roku

EBI 19/2014

Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2014 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2014 Prognoza 2014 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 37 013 36 000 103%
EBIT 6 902 6 900 100%
EBITDA 9 791 9 900 99%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 5 505 5 200 106%

 

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2013 rok została opublikowana w dniu 20 sierpnia 2013 roku

EBI 40/2013

Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2013 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2013 Prognoza 2013 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 31 314 28 800 109%
EBIT 5 183 3 650 142%
EBITDA 8 744 7 250 121%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 682 2 270 162%

 

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2012 rok została opublikowana w dniu 20 lutego 2012 roku

EBI 6/2012

W dniu 9 listopada 2012 roku opublikowana została korekta prognozy

EBI 19/2012

Realizacja skorygowanej prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2012 rok/w tys. PLN/ Wyniki 2012 Skorygowana Prognoza 2012 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 28 300 26 700 106%
EBIT 1 770 1 300 136%
EBITDA 5 725 5 600 102%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 253 1 200 104%

 

Facebook